parallax background

Triathlontraining voor Kinderen

Triathlon voor Kinderen – 1. Training

In een reeks blogs zullen de Sun Tri Sports coaches onze filosofie met betrekking tot het trainen van kinderen en jonge atleten bespreken. We zullen dieper ingaan op aspecten van triathlontraining voor kinderen, atletische ontwikkeling, competitie en de verwachtingen van kinderen én ouders. In deze eerste blog bespreken we de training voor tri-kids (en andere jonge atleten).

Kinderen moeten anders trainen dan volwassenen
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen training voor volwassenen en voor kinderen. Kinderen hebben verschillende aanpassingsprocessen voor de verschillende sportkwaliteiten: snelheid, kracht, uithouding, coördinatie en behendigheid. Deze hangen af van: fysiologische leeftijd, mentale leeftijd, hormonale rijping en geslacht. Ook zijn fysieke en mentale ontwikkelingen van een kind niet altijd synchroon. We zijn mentaal niet volledig ontwikkeld tot de leeftijd van 20-25 jaar. Tot die tijd moeten kinderen anders trainen dan volwassenen. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer/coach om rekening te houden met deze verschillen voor de juiste voortgang van de training van het kind. Daarom moet de coach op zijn minst een basiskennis hebben van kinder- en sportpsychologie.

Atletische progressie is niet lineair
Een ander aspect waarmee ter dege rekening moet worden gehouden, is dat groeispurten en puberteit de balans tussen lichaamsdelen beïnvloeden. Een plotselinge groeispurt kan ervoor zorgen dat de biomechanische balans enigszins verstoord raakt en dat een kind zijn of haar techniek moeten aanpassen, nieuwe motorische patronen moet leren. Dit gaat vaak gepaard met een (tijdelijke) daling in atletische prestaties. Kinderen zullen daarom niet jarenlang op hetzelfde niveau kunnen presteren. Verbeteringen zijn niet lineair; het gaat op en neer. Dit betekent echter ook dat plotselinge sterke verbeteringen in atletische prestaties kunnen optreden. Ouders moeten zich bewust zijn van dat feit en de verwachtingen dienovereenkomstig aanpassen.

Verschillende trainingsfocus op verschillende fysieke leeftijden
Uit onderzoek (“Long Term Athlete Development”, Balyi, Way, Higgs, 2013) blijkt dat er in de fysiologische leeftijd van kinderen tijdsramen zijn wanneer specifieke aspecten van training efficiënter worden geleerd of verbeterd dan andere aspecten. Bijvoorbeeld: duurtraining is effectiever op een latere leeftijd terwijl techniektraining op veel jongere leeftijd effectiever is. Deze kansen zijn niet alleen afhankelijk van de leeftijd, ze verschillen zelfs tussen jongens en meisjes.
Op de duathlon- en triathlonschool van Club Deportivo Sun Tri Sports en in onze privécoachingsessies met kinderen proberen we de principes van LTAD zoveel mogelijk te integreren. Op jonge leeftijd concentreren we ons sterk op het ontwikkelen van techniek in de verschillende sporten. Het is belangrijk om te werken aan de specifieke techniek van de sport wanneer kinderen jonger zijn omdat hun motorische schema’s dan nog niet volledig zijn ontwikkeld en “gefixeerd” zijn en daarom gemakkelijker te “corrigeren” in de juiste techniek. Dit is een van de redenen waarom we onze kinderen adviseren om te beginnen met fietstraining op mountainbikes. Vergeleken met een racefiets gaat het bij het rijden op een MTB meer over techniek dan over pure snelheid. Voor zwemmen en hardlopen zijn we ook voorstander van meer techniekoefeningen dan uithoudings- en snelheidsoefeningen. Eens in de week trainen we funtionele training, behendigheid, stabiliteit, plyometrics (springen) en doen zelfs balspelen. Hoewel deze oefeningen mogelijk niet worden gezien als direct gerelateerd aan triathlon, dragen ze sterk bij aan de ontwikkeling van het kind in goede, veelzijdige atleten.

Leuke training zorgt voor regelmatige training
We geloven dat het balanceren van spel en competitie centraal moet staan. Beide zijn belangrijke doelstellingen en overlappen elkaar soms; kijk maar eens naar een “speelse” estafettewedstrijd tussen twee groepen kinderen tijdens de training. Voor kinderen staat competitie vaak gelijk aan plezier. We proberen echter bewust te variëren tussen spel en competitie. Op deze manier zullen de kinderen in staat zijn om door samen te spelen en plezier te hebben zowel sociale waarden als cruciale (mentale) waarden voor competitie te ontwikkelen.
Even belangrijk is ons clubgevoel. De kinderen moeten te allen tijde het gevoel hebben deel uit te maken van een team. We staan niet toe dat subgroepen worden gevormd. Tijdens elke trainingssessie werken we actief aan het creëren van onze “één-groeps-mentaliteit”. Nieuwe kinderen die lid worden van de club krijgen een meer ervaren “mentor” toegewezen. Deze mentor zal gedurende de eerste weken de taak hebben ervoor te zorgen dat het nieuwe lid zich op zijn/haar gemak voelt en en deel van het team wordt. De mentoren krijgen zelfs te horen dat ze het mentorschap tijdelijk boven hun eigen training mogen stellen. Men kan raden hoe belangrijk ze zich daardoor voelen en hoeveel moeite ze steken in hun cruciale taak!

Volgende blog post: Triathlon voor Kinderen – 2. Wedstrijden

– De Sun Tri Sports Coaches